Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI

Centrum Dialogu Społecznego kontynuuje zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zadaniem naszego Centrum i nauczycieli prowadzących zajęcia jest pomoc dzieciom w integracji z polskim społeczeństwem i zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa. Głównymi zasadami naszej pracy jest orientacja komunikacyjna i podejście naukowe, kultura komunikacji i pozytywne nastawienie do procesu uczenia się. Aby osiągnąć cele postawione przed Centrum Dialogu Społecznego, stale poszukujemy nowych możliwości w naszej pracy i angażujemy specjalistów do współpracy z naszym Centrem.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny.