Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

KURSY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO DLA DZIECI

Celem zintegrowanego kursu języka ukraińskiego i literatury ukraińskiej jest zachowanie tożsamości narodowej, kultury mowy, uzupełnienie słownictwa języka ojczystego oraz nauka nowej ukraińskiej ortografii.

Dzięki integracji dzieci porównują podobieństwa i różnice między językiem polskim i ukraińskim. Jednocześnie zapoznają się z twórczością ukraińskich pisarzy i obserwują tradycje narodowe. Podczas lekcji opartych na grach uczniowie klas 1-3 czytają różne teksty, opisują obrazki i recytują rymowanki.
Uczniowie klas 4-7 pogłębiają znajomość ukraińskiej ortografii i gramatyki oraz odgrywają dialogi na różne tematy, aby rozwijać umiejętności komunikacyjne.
Wspólnie przygotowaliśmy przedstawienie z okazji Dnia Matki.
Dzieci lubią ciekawe, żywe zajęcia, które odbywają się w formie zabawy z wykorzystaniem gier, piosenek, filmów edukacyjnych itp. co pomaga im szybciej się adaptować i poczuć się bezpiecznie.