Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA SENIORÓW

Luty 2022 r. zmienił życie milionów ludzi jak w Ukrainie tak i w Polsce. Dziś tu, w Częstochowie, schronienie znaleźli setki obywateli Ukrainy. Są otoczeni uwagą, im pomagają integrować się w polskie społeczeństwo, oni odczuwają, że mają wsparcie i opiekę. Troska ta przejawia się również w pomocy w opanowaniu języka polskiego. A to oznacza większą pewność siebie, poczucie, że z czasem można rozwiązać wiele spraw, które, wydawało się, są ogromnymi problemami. Najprostsze codzienne sprawy stały się problemem, przeszkodą, bo Ukraińcy nie rozumieją języka, ale i ich też nie rozumieją.

Centrum Dialogu Społecznego przy Urzędzie Miasta w Częstochowie stało się ośrodkiem opieki nie tylko w zakresie rozwiązywania codziennych problemów, ale także dało szansę osobom starszym nauczyć się języka polskiego. Od końca lutego 2023 roku grupa seniorów spotyka się co tydzień w ścianach ośrodka. Z każdą nową lekcją zdobywają nową wiedzę. Strach, że z wiekiem trudno czegoś się nauczyć, zniknął. Dokładnie odwrotnie. Może dlatego nasi studenci-seniorzy rozwiązują zadania, uczą się słownictwa i gramatyki języka polskiego i chętnie przychodzą do Centrum na spotkania.