Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

POMOC PRAWNA W CZĘSTOCHOWIE

pomoc-prawna.jpg


Pomoc prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych - Delegatura w Częstochowie

Członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnych Delegatura w Częstochowie będą nieodpłatnie udzielać porad osobom pochodzenia ukraińskiego.

Dodatkowo Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu udostępniła listę radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy zgłosili się do świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy. Lista będąca w dyspozycji Urzędu Miasta i osób zajmujących się udzielaniem informacji uchodźcom zawiera informacje o bezpośrednim kontakcie do radcy / aplikanta, znajomości języka obcego oraz okręgu radcowskiego, do którego należy.

Pomoc prawna Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

Okręgowa Rada Adwokacka również prowadzi akcję bezpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta. Wykaz adwokatów biorących udział w akcji jest w dyspozycji Urzędu Miasta i osób zajmujących się udzielaniem informacji uchodźcom.

Pomoc notariuszy:

- Kancelaria Notarialna Marta Jędrak, Częstochowa, Dąbrowskiego 17, tel. + 48 34 364 48 56
- Kancelaria Notarialna Karolina Ociepa-Szostek, Częstochowa, ul. Kilińskiego 72/74, tel. +48 34 322 70 96.

System Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Częstochowie

System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców.

Dodatkowo w mieście organizowane są dyżury specjalistyczne w zakresie praw cudzoziemców:
- III Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 26, lok. 1, czwartki, godz. 7:30-11:30; pomoc świadczona przez radcę prawnego;
- V Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 26, lok. 2, wtorki, godz. 7:30-11:30; pomoc świadczona przez adwokata.

Zgłoszeń należy dokonywać pod nr telefonu + 48 34 37 07 201 lub adresem e-mail: npp@czestochowa.pl, wskazując równocześnie czy wymagana jest obecność tłumacza.

Prawnicy posługują się językiem angielskim. Przy wcześniejszym zgłoszeniu się można poprosić o pomoc tłumacza.