Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

ABY ZGŁOSIĆ DO SZKOŁY DZIECKO Z UKRAINY WYSTARCZY OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW

Wystarczy oświadczenie rodziców o tym, ile lat nauki ma za sobą dziecko z Ukrainy, aby zgłosić je do szkoły. Jednak o tym, do której klasy trafi, zdecydują nauczyciele i dyrektor szkoły.


Dzieci i młodzież z Ukrainy są przyjmowane do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych lub średnich oraz obejmowane opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich i nie ma tu znaczenia podstawa prawna pobytu dziecka na terenie Polski.


Żeby zapisać dziecko, wystarczy, że rodzic lub opiekun prawny zgłosi się do wybranej placówki oświatowej na terenie Częstochowy. O przyjęciu zadecyduje dyrektor w miarę dostępności miejsc, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka będzie zależało od sumy ukończonych klas za granicą. W przypadku braku możliwości przedstawienia świadectw szkolnych, poświadczających uczęszczanie do szkoły za granicą, wystarczy oświadczenie opiekunów.


Przypominamy, że cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki otrzymają w szkole pomoc w postaci dodatkowych lekcji. Mogą też liczyć na wsparcie psychologiczne.


szkoła.jpg