Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

RYNEK PRACY – POMOC DLA UKRAINY

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy.


Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy.


Dostępna jest pod linkiem https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy


Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:


1. rynek pracy w Polsce,

2. pomoc w innych obszarach,

3. rynek pracy w Unii Europejskiej.


Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.