Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

DO NADANIA NUMERU PESEL WYMAGANE JEST ZDJĘCIE

Proces nadania numeru PESEL ukraińskim uchodźcom wojennym wiąże się z koniecznością dostarczenia biometrycznego zdjęcia. Można je zrobić bezpłatnie w punkcie informacyjno-pomocowym Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 3/5 lub na zasadach komercyjnych w dowolnie wybranym zakładzie fotograficznym.


Zdjęcie musi być aktualne, czyli nie może być zrobione wcześniej niż sześć miesięcy przed składaniem wniosku i nie może być uszkodzone czyli mieć widocznych zagięć papieru lub plam. Powinno być ostre, posiadać naturalny kontrast i neutralną kolorystykę – tak, by oddawać naturalny kolor skóry. Powinno obejmować całą głowę łącznie z jej czubkiem oraz górną część barków.


Istotne jest odpowiednie ustawienie twarzy na zdjęciu. Twarz musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu fotograficznego - nie można jej przekrzywiać ani w bok, ani w górę lub w dół. Konieczne jest, aby na zdjęciu był dobrze widoczny owal całej twarzy, nie półprofil.


Szczególne znaczenie mają dobrze widoczne oczy. Muszą one być skierowane prosto w obiektyw i nie mogą być zamknięte ani zasłonięte. Nie jest również dopuszczalny tzw. efekt czerwonych oczu. Jeżeli fotografowany ma wadę wzroku, dopuszczalne jest, aby miał na zdjęciu noszone na co dzień okulary korekcyjne, o ile na zdjęciu nadal jego oczy będą dobrze widoczne, a w szkłach okularów nie będzie odbijać się światło.


Biżuteria jest dopuszczalna, o ile nie zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia. Podobnie jest w przypadku zarostu – można mieć na zdjęciu brodę lub wąsy, o ile nie będzie to utrudniało rozpoznania fotografowanej osoby.