Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

RODZAJE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE

Obywatele Ukrainy, którzy w Polsce podejmują pracę, są objęci ubezpieczeniami społecznymi. Ubezpieczenia społeczne, za opłacane składki, gwarantują różne rodzaje świadczeń, w tym zasiłki, renty i emerytury.


Poniżej krótki przewodnik dla obywateli Ukrainy po ubezpieczeniach społecznych w Polsce.

Ubezpieczenia społeczne w Polsce to cztery podstawowe ubezpieczenia:
• emerytalne,
• rentowe,
• wypadkowe,
• chorobowe.
Mogą być one obowiązkowe albo dobrowolne, w zależności od Twojej sytuacji zawodowej lub społecznej.

Jesteś pracownikiem

Obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia:
• emerytalne,
• rentowe,
• chorobowe,
• wypadkowe.

Pracujesz na podstawie umowy zlecenia

Obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia:
• emerytalne,
• rentowe,
• wypadkowe.
Ubezpieczenie chorobowe jest dla Ciebie dobrowolne.

Prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz przy jej prowadzeniu

Obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia:
• emerytalne,
• rentowe,
• wypadkowe.
Ubezpieczenie chorobowe jest dla Ciebie dobrowolne.

Pracujesz tylko na podstawie umowy o dzieło

Należy pamiętać, że praca na podstawie umowy o dzieło nie daje prawa do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Jeśli pracujesz wyłącznie na podstawie takiej umowy, nie obejmują Cię żadne ubezpieczenia społeczne.


Ważne!
Jeśli Twoja sytuacja zawodowa albo społeczna powoduje, że nie jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, możesz przystąpić do nich dobrowolnie.
Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje Cię, jeśli masz ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obowiązkowe albo dobrowolne).
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe możesz mieć tylko wtedy, gdy ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla Ciebie obowiązkowe.

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażone są w formie stopy procentowej i wynoszą:
• na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest zróżnicowana, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Twoje składki są finansowane w sposób opisany poniżej, jeżeli:
• pracujesz na podstawie umowy o pracę,
• pracujesz na podstawie umowy zlecenia lub równoważnej,
• jesteś członkiem rady nadzorczej.
Wszystkie składki wpłaca na konto w ZUS płatnik składek.
Składki na ubezpieczenie emerytalne finansujecie w równych częściach Ty i Twój płatnik składek (po 9,76 proc. podstawy wymiaru składek).
Składki na ubezpieczenia rentowe finansujecie:
• Ty – w wysokości 1,5 proc. podstawy wymiaru,
• Twój płatnik składek – w wysokości 6,5 proc. podstawy wymiaru,
Składki na ubezpieczenie chorobowe finansujesz w całości Ty.
Składki na ubezpieczenie wypadkowe finansuje w całości Twój płatnik składek.

Zasady finansowania składek dla przedsiębiorców i innych osób

Jesteś przedsiębiorcą lub prowadzisz jednoosobową działalność - składki na ubezpieczenia społeczne opłacasz sam w całości z własnych środków.
Współpracujesz (jako osoba bliska) przy prowadzeniu działalności - składki na ubezpieczenia społeczne opłaca za Ciebie w całości osoba, która prowadzi działalność.