Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

PRACA DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie informacji dotyczącej posiadanej specjalizacji, przebiegu zatrudnienia, stopnia znajomości języka polskiego na adres: sekretariat@zsm.czest.pl (lub kadry@zsm.czest.pl)


Kontakt telefoniczny: 34/370 21 39; 34/370 21 17


Informacje, jak w uproszczonym trybie uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce zawiera komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce, zamieszczony na stronie www.gov.pl


https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce