Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

ZGŁASZAJCIE ROSYJSKIE ZBRODNIE WOJENNE!Polska Prokuratura Krajowa apeluje do świadków przestępstw popełnianych w trakcie napaści Rosji na Ukrainę, aby zgłaszali się do polskich organów ścigania w celu złożenia zeznań.


Zebrane relacje świadków będą dowodami, które pozwolą w przyszłości pociągnąć do odpowiedzialności karnej decydentów, jak i konkretnych sprawców zbrodni w Ukrainie. Postępowanie prowadzone przez polskich śledczych ma charakter pomocniczy w stosunku do wiodącego postępowania prowadzonego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.


Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem całodobowej infolinii obsługiwanej w języku ukraińskim przez policję: +48 664 974 934. Osobiście można się również stawić w jednostkach Prokuratury Okręgowej w Częstochowie w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30, a także przesłać korespondencję na podane adresy pocztą papierową lub mailową.


Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

ul. H. Dąbrowskiego 23/35

42-200 Częstochowa

(+48) 34 324 0571

okregowa@czestochowa.po.gov.pl


Prokuratura Rejonowa Częstochowa – Północ

ul. Gen. W. Sikorskiego 80

42-200 Częstochowa

(+48) 34 322 1407

czestochowa.polnoc@czestochowa.po.gov.pl


Prokuratura Rejonowa Częstochowa – Południe

ul. Gen. W. Sikorskiego 80

42-200 Częstochowa

(+48) 34 322 1162

czestochowa.poludnie@czestochowa.po.gov.pl


Prokuratura Rejonowa w Częstochowie

ul. J. Kilińskiego 23

42-200 Częstochowa

(+48) 34 365 2999

czestochowa.rejonowa@czestochowa.po.gov.pl