Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

​WNIOSKI O JEDNORAZOWE 300 ZŁ DLA UCHODŹCÓW – DO CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Pomoc ta przysługuje przebywającym w Polsce legalnie obywatelkom/obywatelom Ukrainy mającym numer PESEL. W Częstochowie obsługą tego świadczenia zajmuje się CCŚ przy ul. Jana III Sobieskiego 15.


Uprawnionym do pomocy jest obywatelka/obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski i został wpisany do rejestru PESEL.


Wysokość świadczenia:

  • 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

Dokumenty:

  • dokument potwierdzający nadanie nr PESEL wszystkich członków rodziny

Sposób składania wniosków:

  • w formie papierowej


Ważne: wniosek musi być wypełniony w alfabecie łacińskim!


Sposób wypłaty świadczenia:

  • na polski rachunek bankowy

Miejsce składania wniosków:

  • Częstochowskie Centrum Świadczeń (CCŚ), ul. Jana III Sobieskiego 15

Godziny pracy Częstochowskiego Centrum Świadczeń:

poniedziałek 7.30 – 15.30

wtorek 7.30 – 16.00

środa 7.30 – 15.30

czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 15.00


w załączniku poniżej: wzór wniosku o jednorazowe świadczenie 300 zł ( jest także dostępny na stronie CCŚ )


polskie-banknoty-20-zł-slajder.jpg

Załączniki