Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

PROGRAM DLA MŁODYCH

Osoby przybywające z Ukrainy w wieku 18-29 lat mają możliwość udziału w bezpłatnym projekcie nadającym kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w oparciu o przeprowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestników i uczestniczek. Ma wpłynąć na rozwój zawodowy oraz na motywację do poszukiwania pracy, a w efekcie doprowadzić do zatrudnienia lub zmiany jego warunków.

W ramach projektu oferowana jest:
*Diagnoza potrzeb uczestniczek i uczestników oraz pomoc w opracowaniu Indywidualnego Planu Działania

  • Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa
  • Wsparcie pośrednika pracy przez cały czas realizacji projektu i pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz pomoc w podjęciu lepiej płatnej pracy
  • Organizację szkoleń dla uczestniczek i uczestników
  • Organizację staży dla uczestniczek i uczestników

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W załączeniu informację w języku ukraińskim

Załączniki