Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

Od 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym, która wprowadziła:

1. dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna,

2. rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dofinansowanie przysługuje :

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • także na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

1. Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna:

  • wynosi 400,00 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka,
  • dofinansowanie w wysokości 400,00 zł przysługuje na dziecko przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 36 miesiąca życia.
  • świadczenie będzie przekazywane bezpośrednio do instytucji opieki nad dzieckiem
  • kwota w/w świadczenia będzie wypłacana w miesięcznych ratach. Miesięczna wysokość wsparcia będzie wynosić 500,00 zł przez 2 lata lub 1000,00 zł miesięcznie przez 1 rok,
  • środki z rodzinnego kapitału opiekuńczego rodzic może przeznaczyć na dowolny cel.

2. Rodzinny kapitał opiekuńczy wynosi 12 tysięcy i przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, o ile spełni ono kryterium wieku – od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia.

Wymienione świadczenia będą wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będą uzależnione od dochodów oraz nie będą opodatkowane. Wnioski o wypłatę dofinansowania rodzic składa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko elektronicznie przez portal Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub bankowość elektroniczną