Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

ZAPEWNIENIE EDUKACJI

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13, III piętro
tel. 34 3707 501


Za edukację w Częstochowie odpowiada Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, przy ul. Śląskiej 11/13 (III piętro, pokój 301).
Nauka w polskich szkołach jest bezpłatna.


Aby zapisać dziecko do szkoły, należy zgłosić się z nim do dyrektora szkoły, mając wszystkie niezbędne dokumenty. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zorganizować dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów z innych krajów.


Po ukończeniu szkoły podstawowej (8 klas) i zdaniu egzaminu ósmoklasisty można kontynuować naukę w liceum, technikum lub szkole branżowej.


W szkołach podstawowych dzieci mogą zjeść ciepły posiłek. W przypadku trudności finansowych rodzice/opiekunowie mogą skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS), którego adres można uzyskać w szkole, i złożyć wniosek na dofinansowanie. Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 (tel. 34 372 42 00).


Każdy uczeń może otrzymać legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek w instytucjach miejskich (muzea, galerie itp.) oraz do zniżek w komunikacji miejskiej.


Legitymację można otrzymać w sekretariacie szkoły, w tym celu należy dostarczyć aktualne zdjęcie dziecka.


Osoby posiadające Kartę Polaka studiują bezpłatnie na polskich uczelniach, niezależnie od tego, gdzie dziecko uzyskało wykształcenie średnie - w Polsce czy w Ukrainie.