Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

​МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ — ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ?

Кожен, хто хоче скласти внесок для міжнародної охорони, повинен зголоситись до Прикордонних Служб. Це важлива інформація для Громадян України у час актуального конфлікту.


Особа, котра хотіла б скласти внесок до Директора Ради до Справ Чужоземців про надання міжнародної охорони, повинен зголоситись до органу Прикордонних Служб.
Якщо внесок буде стосуватись кількох осіб (неповнолітніх дітей та чоловіка/дружини особи, що складає весок), особи ці повинні бути присутні під час складання внеску.

Адреса найближчої установи Прикордонних Служб:

Установа Прикордонних Служб у Катовіцах-Пижовіцах,
вул. Алея Вольності 90, Пижовіце, 42-625 Ожаровіце,
тел. (32) 390 34 00, факс: (32) 390 34 05


Відділення Групи Прикордонної Охорони Катовіце-Пижовіце базується у Ченстохові
вулиця Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Ченстохова, каб. 230, 231, 231a, тел.: (34) 370 64 20/21
(будівля делегації Сілезького Воєвудського Управління у Ченстохові)

e-mail: sdo.KatowicePyrzowice@strazgraniczna.pl