Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA – JAK SIĘ UBIEGAĆ?

Każdy, kto chce wnioskować o ochronę międzynarodową, musi zgłosić się do Straży Granicznej. To ważna informacja dla obywatelek i obywateli Ukrainy w kontekście aktualnego konfliktu.


Osoba, która chce złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej, musi zgłosić się do właściwego organu Straży Granicznej.

Jeżeli wniosek ma dotyczyć także innych osób (małoletnich dzieci, małżonka wnioskodawcy), osoby te również muszą być obecne podczas składania wniosku.

Adres najbliższej placówki Straży Granicznej:

Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach
ul. Wolności 90, Pyrzowice, 42-625 Ożarowice
tel.: (32) 390 34 00, fax: (32) 390 34 05


Grupa Zamiejscowa Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach
z siedzibą w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa, p. 230, 231, 231a, tel. (34)370 64 20/21
(budynek delegatura Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie)

e-mail: sdo.KatowicePyrzowice@strazgraniczna.pl