Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

PESEL DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY – OD 16 MARCA

Od 16 marca (środa) Urząd Miasta zacznie wydawać numer PESEL ukraińskim uchodźcom wojennym. Stanowiska będą dostępne przy ul. Waszyngtona 5, ale wcześniej trzeba zrobić zdjęcie przy ul. Śląskiej 3/5 oraz wypełnić wniosek.


W budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5 zostaną uruchomione 4 stanowiska na sali obsługi interesanta (nr 111). Będą obsługiwane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich.


Proces nadania numeru PESEL połączony będzie z koniecznością dostarczenia fotografii (zdjęcie biometryczne) oraz pobraniem odcisków palców (generowanych w Rejestrze Dowodów Osobistych). Odciski palców będą pobierane na stanowisku nadawania numeru PESEL (Urząd Miasta dysponował obecnie dwoma wolnymi czytnikami linii papilarnych, ale dzięki przesunięciom sprzętu możliwe jest uruchomienie 4 stanowisk).


Wymagane zdjęcie ukraińscy uchodźcy będą mogli wykonać bezpłatnie w punkcie informacyjno-pomocowym Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 3/5 . Tam też mogą otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku (formularze będą dostępne przy ul. Śląskiej 3/5 oraz przy ul. Waszyngtona 5), dlatego sugerujemy wcześniejszą wizytę w punkcie przy ul. Śląskiej 3/5 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

W toku rejestracji danych osoby i nadania numeru PESEL oraz pobrania wizerunku i odcisków palców będą rejestrowane dodatkowe dane, takie jak data wjazdu do kraju oraz w przypadku dzieci i ewentualnie osób objętych instytucją opieki/kurateli - dane osób sprawujących faktyczną pieczę. W rejestrze PESEL wprowadzony zostanie specjalny status dla obywateli Ukrainy rejestrujących się w tym trybie. Rejestracja tych danych jest bowiem niezbędna z punktu widzenia udzielania dalszych świadczeń przez organy polskiej administracji. Nadawany będzie także Profil Zaufany, który ułatwi dostęp do szeregu usług. Niestety warunkiem jest posiadanie telefonu w polskiej sieci komórkowej oraz adresu mailowego ze znakami w alfabecie łacińskim.


UWAGA! Ponieważ procedura nadania numeru PESEL trwa ok. 30-40 minut trzeba liczyć się z kolejkami. Prosimy o cierpliwości wyrozumiałość! Ponieważ wszystkich Urząd Miasta nie będzie w stanie w pierwszych dniach obsłużyć, jeżeli ktoś może się wstrzymać – niech zgłosi się po numer PESEL za kilka dni.


Urząd Miasta Częstochowy czynny jest od poniedziałku do piątku, ale w najbliższą sobotę 19 marca, stanowiska przy których można uzyskać numer PESEL będą czynne dodatkowo w godzinach 7.30-11.30.


NUMER PESEL MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY, KTÓRE:

przybyły w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.


Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Częstochowie – w Urzędzie Miasta Częstochowy, budynek przy ul. Waszyngtona 5.


Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.


Wniosek wraz ze zdjęciem w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Formularz można też dostać w dowolnym urzędzie gminy. Można też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej.

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie. Warto sprawdzić, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.

Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.


WIĘCEJ INFORMACJI W JĘZYKACH UKRAIŃSKIM I POLSKIM ZNAJDUJE SIĘ NA STRONACH:


Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуга для громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни,

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie informacji z gov.pl oraz Wydziału Spraw Obywatelskich UM