Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

JEŚLI OBYWATEL UKRAINY CHCE PODJĄĆ PRACĘ

Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl.
 • W związku z napływem wielu obywateli Ukrainy do Polski mogą pojawić się osoby czy też firmy, które będą chciały wykorzystać trudne położenie oraz nieznajomość języka i polskich przepisów – na przykład wymagając nieistniejących opłat lub dokumentów.
 • UWAGA: wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy są bezpłatne

  Ważne wskazówki:

  • Poszukując zatrudnienia w Polsce najlepiej korzystać ze sprawdzonych
   i wiarygodnych usług oraz ofert pracy. Dostęp do takich sprawdzonych ofert pracy zapewniają Powiatowe Urzędy Pracy (https://oferty.praca.gov.pl). Posiadając smartfona można zainstalować aplikację ePraca.
  • Cenne wskazówki jak poszukiwać pracodawcy za granicą i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko można znaleźć na stronie sieci EURES - https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf
  • Wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej: www.stor.praca.gov.pl w zakładce Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie w Wojewódzkich Urzędach Pracy.

  W przypadku podjęcia pracy za pośrednictwem agencji trzeba pamiętać o spisaniu
  z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia, itp.

  • Państwowa Inspekcja Pracy - zapewnia nieodpłatne porady prawne na temat przepisów regulujących legalność zatrudnienia oraz praw pracowników. Informacje dostępne są również w języku ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne

  oraz pod numerem telefonu:

  • 22 111 35 29 (telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego).

  Należy pamiętać:

  Podejmując zatrudnienie pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z pracownikiem pisemną umowę o pracę określając w niej warunki pracy i płacy. Nakłanianie osoby do zatrudnienia bez umowy o pracę jest niezgodne z prawem polskim!

  ! Nie wolno zgadzać się na podjęcie pracy bez podpisania umowy na piśmie. Bez podpisanej umowy pracujesz nielegalnie i jesteś pozbawiony/pozbawiona praw wynikających z legalnego zatrudnienia.

  ! Przed podpisaniem umowy o pracę zapoznaj się z warunkami w niej zawartymi, ewentualnie poproś kogoś, aby wyjaśnił i pomógł Ci zrozumieć jej zapisy

  ! W przypadku gdy zostaniesz przez pracodawcę niewłaściwie potraktowany np. gdy pracodawca stosował wobec Ciebie przymus fizyczny lub psychiczny – zgłoś koniecznie sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

  Jeżeli stałeś/stałaś się ofiarą jakiegokolwiek innego przestępstwa – niezwłocznie skontaktuj się z policją.

  Załączniki