Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

WAŻNE INFORMACJE


Wszystkie najważniejsze informacje dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski po dniu ataku Rosji na Ukrainę można znaleźć w rządowym serwisie na stronie www.ua.gov.pl.


  • Wszyscy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego mogą tu pozostać legalnie bez żadnych dodatkowych wniosków przez 18 miesięcy od dnia wybuchu wojny, a więc do 24 sierpnia 2023 r..
  • Jeśli obywatel Ukrainy chce korzystać z usług publicznych w Polsce, musi złożyć wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL. Można to zrobić tylko osobiście w urzędach administracji lokalnej (m.in. w Urzędzie Miasta Częstochowy, przy ul. Waszyngtona 5 - http://ukraina.czestochowa.pl/artykul/41,pesel-dla-uchodzcow-z-ukrainy-od-16-marca ). Warto także założyć profil zaufany, który umożliwia kontakt z urzędami i załatwianie wielu spraw przez internet.
  • Każdemu uchodźcy z Ukrainy, który będzie miał numer PESEL, przysługuje
    jednorazowa, bezzwrotna pomoc w wysokości 300 zł na osobę.
  • Uchodźcy z Ukrainy mają bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, jak obywatele polscy, bez żadnych opłat. Więcej informacji na stronie www.nfz.gov.pl
  • Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat ma prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 347 47 08 lub pisząc e-mail na adres ukraina-szkola@mein.gov.pl.
  • Studenci z Ukrainy mogą kontynuować studia na polskiej uczelni. W tej sprawie można zadzwonić na numer 22 529 26 62 lub napisać e-mail na adres ukraina-studia@mein.gov.p
  • Obywatele Ukrainy mogą w Polsce podjąć legalną pracę, a także prowadzić tutaj działalność gospodarczą.

* ulotka informacyjna w języku polskim i ukraińskim w załącznikach

Załączniki